Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie & Reintegratie: werken aan werk!

Arbeidsfysiotherapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie die zich richt op de arbeidsgerelateerde problemen van de werknemer.
Het gaat hierbij om klachten van het houdings-en bewegingsapparaat, mogelijk als gevolg van werkbelasting, werkomstandigheden of andere arbeidsfactoren. U wordt hierbij individueel begeleid door een fysiotherapeut met een specialisatie op het gebied van arbeidsfysiotherapie.

Het doel van arbeidsfysiotherapie en re-integratie bestaat erin om een hogere fysieke belastbaarheid voor de werknemer te behalen, waar nodig met aangepaste (werk-)belasting, zodat onnodig lang verzuim voorkomen kan worden.
Om een optimaal herstel van de fysieke belastbaarheid te bekomen, worden arbeidstrainingen uitgevoerd. Dit bevordert een verantwoorde arbeidsre-integratie, wat resulteert in een kortere verzuimduur.

De concrete en exacte inhoud van uw trainingstraject vind altijd plaats in overleg tussen u, ons en de werkgever.
Zowel na de intake als tijdens de interventie (het traject) vindt er rapportage plaats. De rapportage naar de werkgever is binnen 5 dagen na de intake. De rapportage tijdens het traject vind plaats naar gelang de voorkeuren van de werkgever of andere opdrachtgever.
Ook de bedrijfsarts wordt tijdens het begeleidingstraject door middel van rapportages volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, zodat een optimale afstemming ontstaat tussen de verschillende disciplines.

Er zijn verschillende trajecten mogelijk, het geschikte traject wordt bepaald op basis van uw individuele wensen. 

Waar u graag een offerte ontvangt betreft de re-integratie van een werknemer, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Contactpersoon: Lesley pasveer