Wat is MS

MS staat voor: multiple Sclerose= meerdere verhardingen. Het is een chronische ziekte van het centraal zenuwstelsel. Er ontstaan ontstekingen die een afbraak van myeline veroorzaken. Hierdoor is er een verstoorde prikkeloverdracht in het zenuwstelsel en kunnen er problemen zijn in het motorische (spier) systeem en/ of in het sensorische (gevoel) systeem.

Een heel groot probleem bij MS patiënten is de vermoeidheid.

Uitingen van symptomen:

  • acute ontstekingen of wel een shub of een exacerbatie, een verslechtering van klachten, minimaal 24 uur aanwezig.
  • Degeneratie, geleidelijke achteruitgang van klachten zonder dat er sprake is van exacerbaties

Wat levert het beweegprogramma u op?

  • Een betere conditie
  • Minder vermoeidheid
  • Meer kracht en coördinatie, waardoor het dagelijkse bewegen verbeterd
  • Verminderen van psychische problematiek

Indien er sprake is van voldoende aanmelding, wordt er een individueel programma gemaakt, maar traint u samen met andere MS patiënten in een groep. Er worden dan ook delen van de training gezamenlijk gedaan. Mocht er onvoldoende aanmelding zijn, dan krijgt u individuele begeleiding.

MS zorg

Wij zijn lid van MS Zorg Nederland en maken onderdeel uit van het regionale netwerk Oost-Brabant. Dit houdt in dat we een samenwerkingsverband hebben met diverse deskundigen op het gebied van zorgverlening voor MS patiënten. Wij hebben scholing gevolgd om MS patiënten op een goede manier te kunnen helpen.