PlusPraktijk

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan.

Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Sinds maart 2012 mag Fysiotherapie Harks zich Pluspraktijk noemen en was daarmee de eerste in Geldrop die aan deze kwaliteitseisen voldeed. Deze Pluspraktijk geld voor de volgende verzekeraars: CZ, Achmea / Agis/ en de Friesland. Ook voor Menzis voldoen wij aan de eisen en mogen we onszelf Topzorgpraktijk noemen.

Als u kiest voor een PlusPraktijk bent u verzekerd van:

- Hoog kwalitatieve zorg
- Ruimere openingstijden
- Heldere informatievoorziening                                                                                                                                                    - Hoog gekwalificeerd personeel met diverse specialismen                                                                                                         - Sneller en inzichtelijk resultaat


Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars!