ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. De doelstelling van ClaudicatioNet is het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk voor gesuperviseerde looptherapie. In onze praktijk is is Lesley Pasveer aangesloten bij het kwaliteitsnetwerk voor gesuperviseerde looptherapie; ClaudicatioNet.

www.claudicationet.nl