FysioTopics

FysioTopics is een vereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken die zorg leveren op het hoogste niveau. Leden van FysioTopics staan voor kwaliteit en doelmatigheid. De aangesloten praktijken voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit en hebben alle audits op dit vlak met een positief gevolg afgelegd. De leden van FysioTopics streven naar de beste en juiste zorg voor de cliënt. Er wordt gewerkt aan concrete oplossingen en producten die voor de cliënt een merkbare verbetering brengen. Dit doen we in samenwerking met verschillende partners in de zorg.

www.fysiotopics.nl