Betalingsvoorwaarden

1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

2. Deze tarieven gelden voor:
- niet-verzekerde patiënten
- patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met onze praktijk heeft gesloten.
- patiënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract met een tarief daarin met onze praktijk heeft gesloten, maar waarbij de kosten de maximale vergoeding overschrijden.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum.

4. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat Fysiotherapie Harks vrij om zonder nadere ingebrekstelling incassomaatregelen te nemen.